Výzva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť dôrazne upozorňuje občanov na zákaz púšťať do kanalizácie vlhčené obrúsky a textilné plienky, nakoľko aj dnes pracovníci vodárenskej spoločnosti čistili upchatú kanalizáciu a vykonávali s tým súvisiaci servis.

Žiadame a vyzývame občanov na dodržiavanie pravidiel používania kanalizácie aby táto slúžila na skomfortnenie života a nie na komplikovanie odvodu odpadu z našich domácností. Podľa vyjadrení vodárenskej spoločnosti, táto je pripravená podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a vykonať úkony na odhalenie znečisťovateľa obecnej kanalizácie. Pod článkom si môžete pozrieť, čo všetko sa v našej kanalizácii nachádza a spôsobuje jej poškodzovanie. Veríme, že ako jedna z mála obcí v našom okolí, ktorá dokázala zabezpečiť vybudovanie kanalizácie v celej obci si túto vymoženosť vážime a nedovolíme, aby jednotlivci v tejto obci narušili chod kanalizácie.

 

Ďakujeme za pochopenie.