Harmonogram zberov separovaného a komunálneho odpadu na 1. polrok 2021

Papier

23.02.2021

15.04.2021

16.06.2021

Sklo

08.02.2021

13.04.2021

08.06.2021

aj do kontajnerov pri KD celý rok

Plasty

11.01.2021

08.02.2021

08.03.2021

12.04.2021

10.05.2021

14.06.2021

Komunálny odpad

07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 04.03., 18.03., 01.04., 15.04., 29.04., 13.05., 27.05., 10.06., 24.06.