Respirátor pre každého občana

Vážení občania, v rámci ochrany zdravia obecný úrad v Lipovej zabezpečil ochranné respirátory FFP2 pre všetkých občanov s trvalým aj prechodným pobytom v obci. Respirátor poskytuje účinnejšiu ochranu ako obyčajné rúško. Respirátory budú dnes roznesené pracovníkmi obecného úradu do poštových schránok. Ostáva nám iba dúfať, že pandémia čoskoro pominie a náš život sa vráti do normálnych koľají.