Desatoro kompostovania - prvá lekcia

Vážení občania,

v tomto roku chceme urobiť všetky opatrenia, aby sme znížili produkciu komunálneho odpadu v našej obci a tým znížili výdavky za jeho odvoz a likvidáciu. Jednou z možností ako to dosiahnuť je aj kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a kuchynského odpadu z našich domácností. Vyhneme sa tým povinnosti zbierať v obci kuchynský odpad, ktorý vieme kompostovať. Obec podala žiadosť o dotáciu kompostérov. V prípade, že budeme úspešný, každá domácnosť obdrží kompostér. Druhou alternatívou, ak nám nebude dotácia schválená je postupné dodávanie kompostérov občanom. Pre tento rok poslanci OZ vyčlenili 10 000,- Eur na nákup kompostérov. Kompostovanie sa však dá začať aj vtedy, keď ešte kompostéry nemáme k dispozícii. Stačí si vybrať miesto v záhrade, najlepšie niekde v rohu a na konci záhrady, toto miesto ohradiť tak, aby sa kompost nerozchádzal a kompostovanie môžeme realizovať. Do kompostu môžeme dávať: posekané drobné konáriky po jarnom reze ovocných stromov, všetky odpadky po čistení zeleniny, odpadky z ovocia, pokosenú trávu, škrupiny vajec, v jesennom období zbytky po zbere úrody. Tí občania, ktorí majú doma zvieratá, môžu do kompostu dávať aj trus týchto zvierat. Obec plánuje aj praktickú ukážku kompostovania hneď, ako to epidemiologická situácia dovolí.

Pre tých občanov, ktorí nemajú skúsenosti s kompostovaním a chceli by začať už teraz, ponúkame individuálne konzultácie s našim poslancom a predsedom Záhradkárskej organizácie v Lipovej pánom MVDr. Milanom Kajanom na tel.č. 0903 793193.

Obec v tejto oblasti bude v priebehu roka podávať ďalšie aktuálne informácie na našej obecnej stránke a v miestnom rozhlase.

Pre ilustráciu, ako si možno už teraz založiť kompostér, uverejňujeme niekoľko fotografií.

S pozdravom ZO SZZ

MVDr. Milan Kajan

 

 

Tipy na jednoduché a finančne nenáročné kompostéry: