Oznam o testovaní 22.05.2021

Vzhľadom na znižujúci sa  počet testovaných v našej obci bude testovanie prebiehať naďalej, avšak len v kultúrnom dome v Lipovej, časť Mlynský Sek a to v sobotu 22.05.2021 v čase od 13:00 do 18:00 hod. Harmonogramy zostávajú v platnosti tak, ako boli naposledy občanom doručené, iba pre časť Ondrochov sa mení miesto testovania na KD Lipová, časť Mlynský Sek.