Pozvánka na výročnú schôdzu Jednoty dôchodcov

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Lipovej, pozýva svojich členov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 7. júna 2021 so začiatkom o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Lipovej. Počas stretnutia sa uskutoční výber členských príspevkov na rok 2021 v sume 2 Eurá na člena.

Radi privítame v našich radoch všetkých seniorov, ktorí prejavia záujem stať sa členmi Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Lipovej.                                  Šarlota  Kajanová, predsedkyňa JDS Lipová