Naši najmenší prežili krásne MDD na ihrisku...

Vonku svietilo slniečko a detský úsmev sa zjavil na tvárach našich najmenších, keď uvideli na futbalovom ihrisku skákacie hrady, trampolínu, maskotov, šmykľávky, preliezky, ktoré im pripravili Obec Lipová v spolupráci s MC Nezbedko.

 

Veľké ďakujem patrí rodičom za dodržiavanie protiepidemiologických opatrení a zamestnancom obce, ktorí tento deň pre našich najmenších s radosťou pripravili. Ďakujeme rodine Hajašovej za chutných brumíkov pre detičky, deti sa tešili aj z héliových balónov od Obce Lipová. Veríme, že takýchto podujatí sa bude v našej obci konať veľa a že život v našej krajine sa vráti do normálu. Želáme našim najmenším, ale aj všetkým občanom pevné zdravie a rodinnú pohodu.

Fotky si môžete pozrieť tu.