Oznam o rozvoze kompostérov do domácností

Vážení občania, na základe prieskumu o kompostovaní vo Vašich domácnostiach a zisťovania záujmu o kompostéry Obec Lipová zakúpila kompostéry do domácností. Od pondelka budúceho týždňa sa začne s rozvozom kompostérov do domácností, ktoré o ne prejavili záujem v dotazníku, doručenom do domácností v minulých mesiacoch a následne odovzdaného k nám s vyznačením, že - mám záujem o kompostér.

Ak nikoho dospelého z Vašej domácnosti nenájdeme doma, bude mu zanechaný lístok v schránke, aby si kompostér prišiel vyzdvihnúť na obecný úrad. Tiež žiadame občanov, ktorí majú záujem o kompostér a nemáme o tom vedomosť, aby prišli, zatelefonovali alebo oznámili mailom svoj záujem o kompostér. Po zistení ďalšieho zistenia záujmu o kompostéry tieto doručíme do všetkých domácností. Ďakujeme za spoluprácu. Tento týždeň rozdáme 300 kompostérov, zvyšných 200 v prvých jarných mesiacoch budúceho roka.