Novoročný príhovor starostky obce Lipová

Milí Lipovčania,

prežívame prvé hodiny nového roka 2022 a s nádejou očakávame dobré správy v tomto roku.

Za predchádzajúce mesiace sme si viac ako inokedy uvedomili, že to najcennejšie, čo v živote máme, je zdravie. A možno sme si viac ako inokedy uvedomili aj to, že to nie je dar, ktorý dostaneme do vienka a môžeme si ho plným priehrštím užívať. Zdravie si musíme chrániť a to nielen v čase pandémie, ale každý jeden deň v našom živote sa o seba starať. Byť zodpovední k sebe samému  i k svojmu okoliu.

 

Túžime po lepších medziľudských vzťahoch. Tu si zaiste mnohí z nás kladieme otázku, čo môžeme preto urobiť. Odpoveď máme hľadať každý sám za seba. Ako prispieť k lepšej atmosfére v spoločnosti? Možno stačí, ak občas vyčaríme úsmev na tvári rodičov, detí, vnúčat, súrodencov,  susedov, priateľov, kolegov v práci či spoluobčanov. Ak im povieme niečo milé, aj všedný deň bude pre nich krajší. Skúsme niekedy aspoň vypočuť blízkeho, aby sa mu mohlo uľaviť na duši. Všetky dobré skutky sa nám vždy zúročia, potešia i pocitovo nás obohatia. Všetci cítime, že potrebujeme viac pokoja, porozumenia a tolerancie.

Vážení spoluobčania,

Na začiatku nového roka si pre nás prajem, aby som bola poslom dobrých správ. Viera v lepšiu budúcnosť ma napĺňa nádejou v krajší zajtrajšok. Skúsme všetci spoločne s otvorenou mysľou privítať nový rok 2022 optimisticky.

V centre mojej pozornosti i mnohých z vás je naša milovaná obec Lipová. Napriek ťažkej dobe sa jej rozvoj nezastavil a zodpovedne plníme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva úlohy, ktoré smerujú k rozvoju obce a života v nej. Na tomto mieste sa chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obce, štatutárom i zamestnancom inštitúcií v obci, predsedom a členom dobrovoľníckych organizácii, spolupracujúcim podnikateľom za aktívny prístup a pomoc pri  plnení každodenných úloh. Vám - občanom ďakujem za podnety, nápady, či spätnú väzbu. Pozorne počúvam vaše názory, lebo sú pre mňa stále novou inšpiráciou. V Lipovej máme veľa šikovných, kreatívnych a pracovitých ľudí, ktorí mi dávajú chuť a odvahu ísť za vytýčenými cieľmi, ktoré smerujú k rozvoju našej obce. Vážim si všetkých, ktorí majú silu, vôľu i snahu posúvať našu obec dopredu.

MILÍ SPOLUOBČANIA

V novom roku 2022 Vám želám, aby ste boli obklopení dobrými,  žičlivými a obetavými ľuďmi. Či už v rodinách, v komunitách, vo svojom okolí i v celej našej obci. Aby Vám slúžilo zdravie, stálo pri Vás šťastie, usmievala sa na Vás láska a sprevádzali Vás len tie najkrajšie okamihy v každodennom živote. Nech nový rok naplní všetky Vaše priania, túžby a želania!

 

Mgr. Tatiana Ölvecká, starostka obce Lipová