Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Jednoty dôchodcov Slovenska v Lipovej

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Lipovej, pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 21. marca 2022 so začiatkom o 16:00 hod. v kultúrnom dome Lipová.

 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov je organizáciou pre všetkých seniorov v obci Lipová a preto radi privítame medzi sebou aj nových záujemcov o členstvo v našej organizácii. Členský príspevok na rok 2022 je 2 Eurá.

Program:

 1. Zahájenie
 2. Krátky kultúrny program
 3. Voľby do komisií - mandátová, volebná, návrhová
 4. Správa o činnosti za rok 2021
 5. Správa o hospodárení za rok 2021
 6. Správa revíznej komisie za rok 2021
 7. Plán činnosti na rok 2022
 8. Voľba výboru ZO JDS, revíznej komisie, predsedu ZO JDS
 9. Diskusia – rôzne
 10. Občerstvenie
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver – výber členských príspevkov na rok 2022

 

Šarlota Kajanová, predsedníčka

ZO JDS Lipová