Ďakujeme za krásny umelecký zážitok...

V kultúrnom dome v Lipovej sa v druhú veľkonočnú nedeľu konal tradičný spomienkový koncert, venovaný tým, ktorí nám chýbajú. Hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý zabíja smútok a maže starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce a dušu, preto ju milujem v modernej, ľudovej aj klasickej podobe...

Kdesi som čítala, že kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, iba srdce. Hudba pomáha intenzívnejšie precítiť naše emócie. Prináša radosť, uvoľnenie i umelecký zážitok. Hudba prichádza za svojimi poslucháčmi, odhaľuje im tisíce svojich podôb. Má úžasnú moc zmeniť našu náladu. Niektorá nás vzrušuje, iná ukľudňuje. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, hudba, ktorá je okolo nás, neustále vplýva na naše vedomie. 24. apríla 2022 sa po dlhých mesiacoch izolácie opäť rozozvučal kultúrny dom v Lipovej. Vraciame sa k hudbe, aby upokojila našu myseľ a privodila nám pocit bezpečia a príjemné emócie. Je to aj spôsob, ktorým sa odhaľuje srdce toho, kto danú hudbu tvorí či interpretuje. Z našich účinkujúcich väčšinu všetci dobre poznáme, ich spev či hranie na hudobnom nástroji v nás už neraz vyvolali množstvo krásnych emócií. Dnes hudba prišla za svojimi poslucháčmi a to vďaka najmä ochotnému Paľkovi Hanckovi, ktorý po mojom oslovení prevzal záštitu nad dnešným koncertom. Koncert doteraz viac rokov zastrešoval Marek Bednárik, neskôr aj s manželkou Pavlínkou, ktorí prišli aj na tento koncert a potešili nás krásnymi skladbami. Hosťom koncertu bol pán starosta z Bánova PhDr. Miloš Rybár, ktorý nám očami zamestnávateľa a kamaráta priblížil práve zamestnanca Obce Bánov  Paľka Hancka a pozdravil prítomných. Po koncerte som sa interpretom  poďakovala  za jedinečný umelecký zážitok. Všetci v sále boli nadšení a odchádzali s nádejou v srdci. Boli to vnímaví a úprimní poslucháči, ktorí nešetrili potleskom našim účinkujúcim. Teším sa na ďalší ročník tradičného spomienkového koncertu v Lipovej.

 

Mgr. Tatiana Ölvecká

Video z fotiek si môžete pozrieť tu