Voľný byt v obecnom bytovom dome

Obecný úrad oznamuje, že sa uvoľnil jednoizbový byt v obecnom bytovom dome súpisné číslo 442. Obec Lipová z tohto dôvodu oznamuje záujemcom o nájom v jednoizbovom byte na prízemí v obecnom bytovom dome  súpisné číslo 442, že informácie a tlačivá potrebné k žiadosti o nájom môžu získať na tunajšom obecnom úrade každý pracovný deň v čase od 08.00 do 16.00 h. do 14. 04. 2012.