Dôrazné upozornenie pre občanov

Vážení občania, zverejňujeme upozornenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v znení, v akom nám bolo doručené. Zároveň zverejňujeme aj zverejnenú fotodokumentáciu. Berte prosím toto upozornenie s plnou vážnosťou, nakoľko nedisciplinovanosť jednotlivcov bude mať dopad na celú obec.

Text: vážená pani starostka zase sa upchalo a poškodilo čerpadlo, takže idete na záložné ak budú naďalej hádzať handry do kanalizácie tak sa vytopíte, toto nerobia v Bánove ani v Palárikove ani na K.Seku. zavolajte pre istotu do zariadenia Lipka to je v tej časti a dajte vyhlásiť do rozhlasu aby to nerobili, je to pod úroveň človeka.