Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v sobotu 25.06.2022 od 8:00 hod do 12:00 hod. bude otvorená brána za kultúrnym domom, kde môžete nosiť veľkoobjemový odpad. Upozorňujeme občanov, že medzi veľkoobjemový odpad nepatrí drevo, bio odpad, separované zložky ako plasty, sklo, papier, tetrapaky a plechovky. Pre tento odpad sú určené termíny odvozu v zmysle harmonogramu, ktorý každá domácnosť obdržala. Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční aj v sobotu 02.07.2022 tiež od 8:00 hod do 12:00 hod.