Ako sme sa korčuľovali...

Na ľade sa opäť odrážali iskričky v detských očkách lipovských detí, ktoré sa zúčastnili trojkráľovej korčuľovačky. Pripravili ju už tradične členovia hokejovej organizácie FISTS Lipová ako poďakovanie za finančnú podporu od Obce Lipová a zároveň prejav solidarity a priazne k svojej obci.

Nechýbalo občerstvenie - pizza a pečené prasiatko, na ktorých si pochutnali malí i veľkí. Nech si túto milú tradíciu uchovajú aj budúci rok. Ďakujeme!

 

Fotky si môžete pozrieť tu.