Referendum 21.01.2022

Vážení občania, túto sobotu 21.1.2023 nás čaká Referendum. Bude sa hlasovať o jedinej otázke či súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia národnou radou je možné uskutočniť Referendom alebo uznesením NR SR. Aby bolo Referendum platné musí sa ho zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V prípade úspešného Referenda by sa do ústavy dostala možnosť, že predčasné voľby je možné vyvolať uznesením NR za ktoré musí zahlasovať 76 poslancov prípadne Referendom. Občan na hlasovacom lístku zakrúžkuje želané ÁNO alebo želané NIE. So sebou je potrebné si priniesť občiansky preukaz.

Obecný úrad Lipová informuje občanov – záujemcov o vydanie hlasovacieho  preukazu pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21.januára 2023, že o vydanie hlasovacieho preukazu môžu požiadať do 20.1.2023 na Obecnom úrade v Lipovej každý pracovný deň v čase úradných hodín.

Občania ktorí sa chcú Referenda zúčastniť, ale zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu prostredníctvom svojich blízkych alebo známych požiadať okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohli hlasovať doma do prenosnej volebnej schránky. Nahlasovať občanov môžete na Obecnom úrade v Lipovej osobne alebo na tel. čísl 035 650 70 10.

Upozornenie: Občania s COVID-19 môžu požiadať o hlasovanie špeciálnu komisiu, ktorá bude zriadená na tento účel a v prípade záujmu ich navštívi v domácnosti. Žiadosť možno podať najneskôr do 20.1.2023 v úradných hodinách okresného úradu v Nových Zámkoch do 12:00 hodiny. Za zapisovateľku špeciálnej volebnej komisie bola vymenovaná Mgr. Jana Porožňáková kontakt: 035/6913 121, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .