Výsledky referenda v obci Lipová 21.01.2023

Výsledky referenda v obci Lipová konané dňa 21.01.2023

 

Zistené výsledky v obci Lipová

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Spolu

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov

989

306

1295

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

378

159

537

Počet odovzdaných obálok

377

159

536

Počet platných odovzdaných hlasov

375

159

534

Účasť voličov v % 38,22 51,96 41,46

 

 

Odpoveď na referendovú otázku

Počet platných hlasov

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Spolu

ÁNO

371

158

529

NIE 4 1 5