Takto sme čistili našu obec dňa 21.04.2012

Vážení občania,

Dovoľte mi, aby som sa úprimne poďakovala všetkým tým, ktorí sa dňa 21. apríla 2012 zapojili do projektu „Vyčistime si Slovensko“ –„Vyčistime si svoju obec“.

 

Odviezli sme:

5 traktorov elektroniky, pneumatík, handier a batérií

5 traktorov ostatného odpadu,  ktorým sme naplnili

2 plné 30 tonové  kontajnery.

 

Za zber a zvoz odpadu ďakujem týmto pracovníkom obecného úradu:

Jozef Andel, Milan Hajdina, Miroslav Polák, Ján Andel, Marián Banás, Jozef Doms.

 

Za zapožičanie traktora ďakujem Radomírovi Benčovi.

 

Za podporu projektu ďakujem  miestnym záujmovým organizáciám:  FISTS Lipová,  PZ „Javorina“, OZ Lipovian, ZO SZZ Lipová, OŠK Lipová

 

Ďakujem aj jednotlivcom, ktorí sa zapojili do našej výzvy:

rodina Bednáriková, Mária Červeňová,  Branislav Poprac, Maroš Mačuga, Dávid Mačuga, Jozef Porubský, Mária Blahová, Mária Gieciová, Jana Hlavatá, Viktor Vadkerti, Ivanka Gálová, Michalka Gálová, Alicka Hlavatá, Karolínka Blahová, Milanko Kocian.

 

Poslanci, ktorí sa do projektu zapojili:

Andrej Gál, Jozef Hlavatý, Milan Kajan, Kvetoslava Kocianová, Oľga Rišková,  Róbert Roob, Jaroslav Mačuga

 

Projekt 20. apríla podporila aj základná škola, materská škola, ZSS „Lipka“ úpravou svojich areálov a zberom papiera.

 

Vyčistili sme:

ondrochovskú stanicu, cintoríny, námestie, priestory pred kultúrnymi domami, vstup na ondrochovskú strelnicu, okolie starej základnej školy v Ondrochove, okolie „rybárskej vodnej plochy Lipkáreň“.

 

Na záver ďakujem všetkým občanom, s ktorými sme sa nestretli, ale do projektu sa zapojili či už úpravou svojich predzáhradiek, čistením dvorov, prácami v záhrade alebo aj individuálne v obci čistením verejných priestranstiev.

 

Veľké veci nevznikajú z náhleho impulzu, ale z množstva malých vecí pospájaných dohromady.
Vincent Van Gogh

 

starostka obce

 

Ako sme čistili našu obec si môžete pozrieť tu: