Svetový deň vody - 22.03.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vás pozýva na oslavu Svetového dňa vody - v stredu 22.03.2023 od 09:00 do 12:00 h na Námestie hrdinov v Šuranoch. Pripravený je program pre deti, ukážka vodárenskej techniky a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., sa pri tejto príležitosti rozhodla, že aj tento rok budú pracovníci laboratórií ZsVS, a. s., vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany. Na vyšetrenie je postačujúce priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné nechať vodu odtiecť do ustálenej teploty, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú. V prípade nepoužívanej studne je vhodné nechať vodu odtiecť dlhšie, aby nebola zakalená. Zákazníci zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely. Orientačné vyšetrenie vzoriek vody bude prebiehať vrámci osláv v Šuranoch.