Zber veľkoobjemového odpadu 05.08.2023

Oznamujeme občanom, že sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu a to v sobotu 05.08.2023 od 07:00 hod do 19:00 hod. Za kultúrnym domom bude otvorená brána, kde môžete nosiť veľkoobjemový odpad. Upozorňujeme občanov, že medzi veľkoobjemový odpad nepatrí drevo a bio odpad. Pri zbere sa riaďte pokynmi pracovníkov obecného úradu, ktorý budú usmerňovať občanov priamo na mieste zberu.