Súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2023

„Súťažou vo varení gulášu Ondrochov 2023“ sa občania Lipovej rozlúčili s letom. Zabávalo sa množstvo ľudí od najmladších až po dôchodcov. Obecná časť Ondrochov rozvoniavala chutnými vôňami. Desať tímov čarovalo nad kotlíkmi a pripravovali „víťazný“ guláš. Zabávali nás: Ondrochovská partička, Váraďani, Duo Vivo. Zábava pokračovala až do polnoci.

Ďakujeme:

-súťažným tímom,

- účinkujúcim,

- obecnému úradu,

- poslancom: Palimu Hajašovi, Ľubovi Pukovi, Danielovi Mikulcovi, Jurajovi Ďúranovi,

- hlavnému kuchárovi obecného gulášu Slavomírovi Mikulcovi,

- za cukrovú vatu ďakujú všetky deti Lukášovi Mrvovi,

- za ozvučenie Vančíkovi,

- sponzorom do tomboly (Blaho, Hajaš, Čvirik).

 

Tu sú výsledky:

1. miesto – tím Svokra a zaťko

2. miesto – tím Trio

3. miesto  - tím Lapaji

 

Fotky z podujatia si môžete pozrieť tu.