Zahájenie školského roka 2023/2024 v Lipovej...

Máme tu nový školský rok. Do lipovskej materskej školy nastúpilo 35 detí, od januára pribudnú ďalšie. Do základnej školy v našej obci nastúpilo 74 žiakov, z toho 11 prváčikov. Tí sa na školu tešia najviac. O starších žiakoch sa to až tak povedať nedá. Niektorí starší žiaci sú presvedčení, že škola je nudná preto, lebo sa všetko môžu naučiť z internetu a že by tam vlastne ani nemuseli chodiť.

Ale škola to nie je iba učenie, škola prináša aj množstvo ďalších benefitov. Mnohí žiaci sa do školy tešia hlavne preto, lebo je v nej zábava. Majú pri tom na mysli rôzne veci a vecičky, ktoré pozažívajú so spolužiakmi cez hodiny, prestávky, výlety a exkurzie.  Lebo je vždy lepšie vyrastať v kolektíve spolužiakov a kamarátov, ako byť zavretý niekde v izbe. Aj kvôli týmto reálnym stretnutiam je škola určite príťažlivým miestom. Žiaci veľmi rýchlo pochopia skutočnosť, že je dobré byť súčasťou nejakého kolektívu, triedy, skupiny. Aj v našej škole funguje niekoľko záujmových krúžkov. Taký najzaujímavejší je určite krúžok keramiky, ktorý rozvíja u detí zručnosti a umelecké cítenie. Určite sa každý v nejakej záujmovej aktivite nájde. Hlavné je, aby deti v materskej škole a žiaci v základnej škole boli spokojní. Som presvedčená,  že keď sú deti šťastné, tak sa učia oveľa radšej. Prajeme im veľa úspechov a krásnych  zážitkov v novom školskom roku, rodičom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy veľa energie, trpezlivosti a kreativity pri výchove nášho potomstva.

Fotoalbum zo začiatku školského roka 2023-2024 v materskej škole

Fotoalbum zo začiatku školského roka 2023-2024 v základnej škole