Voľby do NR SR 30.09.2023 - žiadosť o prenosnú volebnú schránku

Vážení občania!

Voľby do národnej rady SR sa budú konať v sobotu 30. septembra 2023 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Občania, ktorí sa chcú volieb zúčastniť, ale zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu prostredníctvom svojich blízkych alebo známych požiadať okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohli hlasovať doma do prenosnej volebnej schránky. Túto požiadavku môžu nahlásiť aj vopred na Obecný úrad, telefónne číslo: 035/ 650 70 10.

Ak občania chcú hlasovať mimo trvalého pobytu, môžu si do 29. septembra do 14:00 hod vybaviť na obecnom úrade voličský hlasovací preukaz, ktorý ich oprávňuje na hlasovanie v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenska.