Prerušenie dodávky elektriny - 30.11.2023 - Ondrochov

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 30.11.2023 bez dodávky elektriny v čase od 07:30 hod. do 16:00 hod. v časti Ondrochov domy č.:

 

453, 454, 455, 456, 457, 458/BL, 459,460,461,462,463,464,466,468,469,470,470/VE,471/BL,471/OP,473/VE,474,476,477,478,479,480,482,484,484/OP, 485,486,487,488,489,490,491,492/VE, 528,529,530,531,532,533,533/VE,536,537,538,546,547,548,550,551,552,553,554,555,556,557,558,560,560/VE, 561,563,564,565,566,567,568,569,570,571,575,573,578,581,581/VE,582,583,584,586,587,588,588/VE,590,592,593,595

 

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti