Do Lipovej opäť zavítal Mikuláš...

Mikuláš do okien nazerá, na dobré deti pozerá. Okolo Mikuláša veľa detí, každému balíček delí. Mikuláš sa pýta?: „Bolí ste dobré celý rok? To je k darom prvý krok.“ „ Snažili sme sa dobré byť, všetkých ľudí potešiť“. „To ja teda radosť mám, balíčky Vám odovzdám. Keď budete poslúchať, ja budem rád, na rok všetkým deťom balíčky zas prídem dať“.

Keďže máme u nás dobré deti, tak aj tohto roku k nám zavítal Mikuláš s plnou náručou balíčkov. Doviedol si aj svojich pomocníkov, anjeličkov, bielych škriatkov a kráľovnú Belobu Vianočnú Tretiu. Všetky deti obdaroval sladkosťami. Vyzdobený kultúrny dom, ktorý bol plný čakajúcich detí a ich rodičov rozveselili deti piesňami, básňami i tancom. Široké úsmevy, jasavé očká, no sem – tam aj plač zo strachu boli odmenou pre všetkých, ktorí túto akciu pripravili. Poďakovanie patrí obecnému úradu, základnej i materskej škole. Kde sa vzal, tu sa vzal aj sponzor pán Pavol Jakabovič deťom maličkosti rozdával. Tešíme sa na Mikuláša opäť o rok. Týmto podujatím, krásnou výzdobou obce i zapálením prvej adventnej sviečky na vencoch v oboch častiach obce sme zahájili vianočné obdobie v Lipovej.

Fotoalbum si môžete pozrieť tu.