Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu a informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Informácia pre voliča

Information for the voter