Informácia o vyhlásení výzvy MAS Cedron-Nitrava na predkladanie žiadosti o dotáciu

 

Oznamujeme Vám, že seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu NSK na rok 2024, ktorý sme pripravovali na 19.02.2024 je zrušený.

Robíme tak z toho dôvodu, že školenie k danej problematike organizuje NSK až 22.02.2024. Keďže Vám chceme poskytnúť objektívne a aktuálne informácie náš seminár zorganizujeme až následne v náhradnom termíne, o ktorom Vás budeme včas informovať.