Každý začnime sám od seba...

Vážení občania, dovoľte, aby sme Vás upozornili na niektoré pravidlá v súvislosti s komunálnym i triedeným odpadom v našej obci. Obec Lipová roznosila do domácností kompletný kalendár zvozov komunálneho i triedeného odpadu na rok 2024. Aj napriek tomu, že odpad sa odváža v určených intervaloch od rodinných domov, vyskytujú sa v čoraz väčšej miere prípady, kedy nachádzame najmä papier a plasty zhromaždené okolo kontajnerov, slúžiacich na separáciu odpadu obecného úradu, pošty a po rôznych podujatiach v kultúrnom dome. Veľké krabice, nezložené, ktoré 2 až 3 kusy zaberú celý kontajner, plastové vrecia, vhodené do kontajnerov na plasty, ktoré sa naplnené šiškami zo stromov či iným bioodpadom, alebo odpadom z čistenia hydiny, zajacov, ...toto všetko nachádzame v kontajneroch pri obecnom úrade alebo na cintoríne. Dnes dokonca pred bránou, kde zbierame elektroniku, gumy z automobilov, poprípade po dohode s obecným úradom veľkoobjemový odpad, tak pred touto bránou sme našli izolačnú lepenku zo strechy, možno za prívesný vozík, o kultúrny dom opretú starú váľandu či gauč... Snažíme sa o čistú obec, väčšina z Vás nám v tom pomáha, kosíte pred rodinnými domami, odhŕňate chodníky, nemôžeme predsa dovoliť, aby sa do kontajnerov napríklad aj na cintorín nosil odpad z domácností. Určití jednotlivci idú na cintorín a okrem sviečok a kvetov si nesú igelitku s odpadom, ktorú spokojne vhodia do kontajneru na cintorný odpad. Je to nedôstojné. A to nielen voči obecnému úradu, ale najmä voči zosnulým, ktorí našli miesto posledného odpočinku práve na našich cintorínoch. Dôrazne upozorňujeme občanov, aby nenosili komunálny či triedený odpad pri kultúrne domy , na cintoríny, alebo do okrajových častí obce, ale aby si ho pripravovali vždy na dátum odvozu od svojho domu. V dôsledku vzniknutej situácie sme na najviac zasiahnuté miesta osadili jednoduché kamery, aby sme v krátkom čase vyriešili tieto vzniknuté prípady, ktoré nemusia súvisieť len s našimi občanmi. Ďakujeme za pochopenie.