Vlhčené hygienické obrúsky, utierky nepatria do verejnej kanalizácie!

Vlhčené hygienické obrúsky, utierky nepatria do verejnej kanalizácie!

Vážení občania, producenti odpadových vôd!

Používate vlhčené hygienické obrúsky, resp. utierky?

Viete, že hygienické utierky na rozdiel od toaletného papiera vo vode nerozpustné?

Vyhadzujete ich do splachovacieho záchoda?

 

Nerobte to! Hygienické vlhčené utierky patria do zmesového komunálneho odpadu!

Vlhčené utierky sa cez splachovací záchod dostanú do verejnej kanalizácie a nakoľko sú vo vode nerozpustné, spôsobujú upchatie kanalizačných čerpadiel a zariadení čistiarní odpadových vôd a následné ich zničenie.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť žiada občanov, aby rešpektovali pravidlá pri používaní kanalizácie v obci, dlho sa na túto investíciu čakalo, veľa obcí kanalizáciu nemá dodnes, takže buďme disciplinovaní, aby sa zamedzilo poruchám na čerpadlách a s tým súvisiacim problémom.

Pamätajte si, že vlhčené utierky nepatria do verejnej kanalizácie, ale do komunálneho odpadu!