Ukončenie školského roku 2023/2024

Slávnostné ukončenie školského roka 2023/24 sa uskutočnilo tradične – na školskom dvore. Počasie bolo priaznivé a tak sme mohli vyhodnotiť výsledky žiakov v tomto školskom roku. Ako vždy, slávnostné zhromaždenie sa začalo slovenskou hymnou, nasledoval príhovor pani riaditeľky, slávnostné odmeňovanie úspešných žiakov, rozlúčka deviatakov a na záver príhovor pani starostky.

Potom všetci odišli do tried, aby si prevzali od svojich triednych učiteľov vysvedčenia. Školou sa rozliehal spev deviatakov, ktorí sa lúčili s každou triedou a s každým učiteľom či zamestnancom. Deviataci sa lúčili aj v materskej škole a počas slávnostného aktu na obecnom úrade v prítomnosti starostky obce. O 10.30 sa v materskej škole rozlúčili predškoláci, ktorí v pripravenom programe ukázali rodičom, že z nich budú právom od septembra prváci.

Fotky z ukončenia školského roku v ZŠ Lipová si môžete pozrieť tu

Fotky z ukončenia školského roku v MŠ Lipová si môžete pozrieť tu