Oznam SAD

Slovenská autobusová doprava

oznamuje cestujúcim, že počas uzávierky Železničného priecestia Šurany – Kostolný Sek v dňoch 2. 10. 2012 do 10. 10. 2012 nebudú obsluhované zastávky :  Šurany VÚB; Šurany, Krížna ul. č 34; Kostolný Sek, kult. dom prímestskou linkou č. 404431 Nové Zámky – Šurany – Lipová –  Veľký Kýr.

Náhradná zástavka v Kostolnom Seku - bude pri Základnej škole v Kostolnom Seku a v Šuranoch – pri Elitexe. Z autobusovej stanice pri poliklinike v Šuranoch odchádzajú autobusy bez zmeny.