Návšteva Doc. Ing. Milana Belicu PhD. v Lipovej

Dňa 27. júna 2011 zavítal do Lipovej predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica PhD., aby spolu so starostkou obce Tatianou Ölveckou slávnostným prestrihnutím pásky uviedli do užívania zrealizovaný projekt "Zelená a upravená Lipová".

Pozvanie prijali všetci, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii projektu, ako aj poslanci OZ. Ľudové tance, harmonika a dobrá atmosféra sprevádzali pána predsedu NSK na krásne upravenom "námestí", ktoré je súčasťou odovzdávaného projektu. Veríme, že toto prvé stretnutie pána predsedu Belicu s Lipovčanmi nebude posledné, ale že obec bude úspešne napredovať a pokračovať v ďalších zaujímavých projektoch.

Celé podujatie vyzeralo takto:

 

 

Potom si poslanci za časť Ondrochov spolu s predsedom NSK a starostkou obce prezreli aj novovybudované časti v Ondrochove.