Pozvánka na divadelné predstavenie Ulička

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Lipovej Vás pozýva na divadelné predstavenie Divadla na podvalku z Veľkých Loviec s názvom Ulička dňa 24.04.2016 o 18:00 hod do kultúrneho domu v Lipovej.