Verejné prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2017

Pozývame Vás v piatok 02.12.2016 o 17:00 hod do zasadačky obecného úradu v Lipovej na verejný výklad k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a následnú verejnú diskusiu k predloženému návrhu rozpočtu. Očakávame Vaše podnetné pripomienky a návrhy.