Praktická ukážka vrúbľovania a očkovania ovocných stromov

Dňa 5.apríla 2014 sa pod patronátom Základnej organizácie  Slovenského zväzu záhradkárov v Lipovej uskutočnila praktická ukážka rôznych spôsobov vrúbľovania a očkovania  ovocných stromov za účasti špičkových odborníkov Ing. Petra  Balažoviča - predsedu Okresného výboru SZZ  a pána Košíka zo ZO SZZ  Šurany, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na podobných podujatiach v rámci celého Slovenska.

Boli  prakticky ukázané klasické ,ale aj najnovšie spôsoby  možností zachovať si tie odrody, ktoré nám najviac vyhovujú  a zároveň si  ich každý účastník mal možnosť  aj prakticky sám  zaočkovať alebo navrúbľovať  a takto pripravený stromček si odniesť domov a vysadiť si ho vo vlastnej záhrade.  Celkove bolo k dispozícii 50 podpníkov a 13 rôznych odrôd.  Všetci účastníci  odchádzali s pocitom, že sa naučili niečo nové, čo si v budúcnosti  môžu aplikovať vo svojich  záhradách a zachovať si staré osvedčené odrody alebo si rozšíriť o tie, ktorým sa darí v našej oblasti. Lektorom tohto podujatia sa poďakovala aj starostka obce. Záhradkári zahájili tohtoročnú činnosť 1. marca výročnou členskou schôdzou a  taktiež marcovou návštevou detí ZŠ Lipová v záhrade predsedu ZO SZZ MVDr. Kajana.

 

Fotky z podujatia si môžete pozrieť tu.