Základné symboly obce

Lipová

1998

Erb obce Lipová

 

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické / náuka o erboch /, vexilologické / náuka o pečatiach / zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Obec Lipová v minulosti používala pečať s erbom, ktorý je známy ako erb starého rodu Forgáčovcov. Poznáme ho podľa barokového pečatidla bez textu. V strede pečatného poľa je oválny štít s kráľovnou, vystupujúcou z koruny a sprevádzanú dvoma privrátenými polmesiacmi. V klenote štítu je motív z erbu. V nevyhnutnej farebnej úprave má erb obce túto podobu: v červenom štíte zo zlatej. Perlami zdobenej koruny vyrastajúca strieborná zlatovlasá kráľovná so zlatým plášťom, sprevádzaná z oboch strán striebornými privrátenými polmesiacmi. V zmysle heraldickej konvencie bude možné striebornú podľa potreby zamieňať aj s bielou, zlatú so žltou, pričom sa však tieto farby budú vždy popisovať ako strieborná a zlatá.

 

Vlajka obce

 

Vlajka obce pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej / 1/10/, bielej /1/10/, žltej / 2/10/, červenej / 2/10/, žltej / 2/10/, bielej /1/10 a červenej / 2/10. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Pečať obce

 

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LIPOVÁ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie. Zástava obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

 

Koruhva obce predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

 

Štandarda starostu obce má medzi ostatnými symbolmi  obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce.