Život v LIPKE

Zariadenie sociálnych služieb „ LIPKA“ sa nachádza v chránenom území lesoparku obce Lipová pri Nových Zámkoch. Naši obyvatelia žijú v kaštieli obklopenom veľkým parkom, ktorý je bývalým letným sídlom veľkostatkára Eleka z roku 1907.  Kaštieľ slúži pre sociálne účely do roku 1947 a pôvodne poskytoval starostlivosť deťom a vojnovým sirotám. Postupom času sa areál menil, prispôsoboval. Dobudovávali sa ihriská (či už športové alebo detské), bazény, vysádzali nové stromčeky, kvety. Dnes má 65 obyvateľov s ťažkým zdravotným postihnutím od 3 rokov veku, ktorým sa tu poskytuje celoročná starostlivosť. Tú zabezpečuje v nepretržitej prevádzke 40 zamestnancov, ktorí sa riadia základnou filozofiou prístupu k obyvateľom obsiahnutej aj názve nášho zariadenia:

Ľ – ľudsky

I – individuálne

P – profesionálne

K – kreatívne

A – asertívne

Vďaka prostrediu, v akom je zariadenie umiestnené, si môžu obyvatelia spríjemniť svoje voľné chvíle na vybudovaných ihriskách, kde majú možnosť hrať rôzne loptové hry, napr. futbal, basketbal, stolný tenis. V horúcich letných mesiacoch sa zase môžu ochladiť v bazéne obklopenom stromami a trávou. Alebo sa iba poprechádzajú na čerstvom vzduchu a pri tom spoznávajú flóru a faunu nachádzajúcu sa v areáli.

Naši obyvatelia si v rámci dramatoterapie nacvičujú rôzne herecké kreácie, umelecký prednes, tanec, spev, s ktorými sa potom prezentujú na rôznych podujatiach. S nadšením sa zúčastňujú na prezentácii sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pod názvom Nitriansky OSKAR, konajúcej sa pod záštitou doc. Ing. Milana belicu PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Toho roku sa konal už 6. ročník tohto podujatia. Hlavným cieľom tejto celokrajskej prehliadky je ukázať, že aj ľudia so špecifickými problémami majú svoje vnútorné prežívanie, svoj život, ktoré dokážu pretransformovať do dramatického prejavu. Naši chlapci si za búrlivých ovácií „Oskara“ domov priniesli v r. 2010.

Ale obyvatelia ZSS LIPKA svoju šikovnosť dokazujú aj vo forme výrobkov z prírodných materiálov. Ich vyrábaniu sa venujú v rámci pracovnej rehabilitácie a vo voľnom čase s týmito výrobkami sa potom zviditeľňujú na výstavách v okolitých mestách. Už tradične pravidelne sa zúčastňujú na Vianočných a Veľkonočných tvorivých dielňach v Šuranoch, kde ľudia s údivom chodia obdivovať, čo všetko dokážu.

Svoju športovú zdatnosť zase predvádzajú na podujatí MLOK, čo je Malá letná olympiáda klientov so zariadení sociálnej starostlivosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde dosahujú veľmi pekné výsledky.

Pre osobný rozvoj a rozhľad každého človeka je kultúra dôležitou súčasťou života. V dnešnej uponáhľanej, hektickej dobe však akoby sa na ňu zabúdalo. Pritom niet nič jednoduchšieho, ako návšteva takého kina alebo múzea. Zážitky z takýchto aktivít budú obohacovať vnútorný svet ľudí po celý život. Pre ľudí s mentálnym postihnutím je výprava za kultúrnymi zážitkami malým dobrodružstvom. Dokážu byť vnímavými divákmi či kultúrnymi zážitkami malým dobrodružstvom. Dokážu byť vnímavými divákmi či poslucháčmi, dokážu spontánne prejaviť svoje city a dychtivosť po nových vedomostiach. Preto, s cieľom  skvalitniť a rozšíriť poskytované služby našim obyvateľom, organizujeme pre nich množstvo jednodňových výletov i týždenných rekondično–rehabilitačných pobytov, kreatívne, ale aj zábavné podujatia v rámci domova.

 

Svoj vnútorný svet dokážu odhaliť pomocou výtvarného umenia. Výsledkom toho je množstvo výtvarných prác, ktoré chodia vystavovať na rôznych výstavách alebo sú z nich vyrábané pozvánky k určitým podujatiam, veľkonočné a vianočné pozdravy.

Cieľom týchto všetkých aktivít a snaženia sa je ukázať a aj dokázať, že aj ľudia s postihnutím môžu byť prínosom pre spoločnosť a dokážu sa do nej integrovať.

 

Napísala: Bc. Kisová

 

Odkaz na webovú stránku : www.zsslipka.sk