Organizačná štruktúra

 

Starostka obce :  Mgr. Tatiana Ölvecká (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0911 963 683)

 

Účtovníčka obce: Mgr. Ivana Slobodníková (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Podateľňa a evidencia obyvateľstva: Ing. Lenka Letková (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Overovanie listín a podpisov: Ing. Lenka Letková (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Dane a poplatky: Bc. Tomáš Ďúran (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0911 138 982)

 

Údržba budov a verejných priestranstiev, kúrenie: Tibor Kollár

 

Upratovanie: Veronika Mikulcová

 

Hlavný kontrolór: Ing. Marek Harmata (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )