Výstava fotografií v Lipovej

Klikni na "Čítať ďalej" pre náhľad pozvánky

Čítať ďalej: Výstava fotografií v Lipovej

Poriadok bohoslužieb od 30.04. 2012 do 06.05. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 30.04. 2012 do 06.05. 2012

Stavanie májov 2012

 

Vážení občania,

obecný úrad pripravuje pre Vás, v duchu tradície, aj v tomto roku stavanie májov v oboch častiach našej obce.

Čítať ďalej: Stavanie májov 2012

Separovaný zber 25.04.2012

Obecný úrad oznamuje občanom, že zber vriec separovaného odpadu sa bude konať 25.04.2012, t. j. v túto stredu.

Takto sme čistili našu obec dňa 21.04.2012

Vážení občania,

Dovoľte mi, aby som sa úprimne poďakovala všetkým tým, ktorí sa dňa 21. apríla 2012 zapojili do projektu „Vyčistime si Slovensko“ –„Vyčistime si svoju obec“.

 

Odviezli sme:

Čítať ďalej: Takto sme čistili našu obec dňa 21.04.2012

Poriadok bohoslužieb od 23. 04. 2012 do 29. 04. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 23. 04. 2012 do 29. 04. 2012

"Vyčistime si Lipovú"

Klikni na "Čítaj ďalej" pre náhľad oznamu

Čítať ďalej: "Vyčistime si Lipovú"

Deň matiek 13. mája 2012

Klikni na "Čítaj ďalej" pre náhľad pozvánky

Čítať ďalej: Deň matiek 13. mája 2012

Zoznam darcov krvi od 01.01.2012 do 13.04.2012

Z o z n a m   d a r c o v,  k t o r í   d a r o v a l i  k r v

od 01. 01. 2012 do 13. 04. 2012

 

Čítať ďalej: Zoznam darcov krvi od 01.01.2012 do 13.04.2012