Úspešné jabĺčka

Milí občania a hlavne záhradkári, dávame Vám do pozornosti, že sa oplatí pestovať jabĺčka a krásne reprezentovať našu obec v tejto oblasti.

Čítať ďalej: Úspešné jabĺčka

Slávnostné odovzdanie Janského plakiet 12.12.2011

Dňa 12.12.2011 sa na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lipovej slávnostne odovzdávali Jánskeho plakety dobrovoľným darcom krvi.

Čítať ďalej: Slávnostné odovzdanie Janského plakiet 12.12.2011

Darovanie krvi 12.12.2011

Dňa 12.12.2011 darovali krv títo dobrovoľní darcovia, začo im zo srdca ďakujeme.

Čítať ďalej: Darovanie krvi 12.12.2011

Všetko najlepšie Laurika

 

Čítať ďalej: Všetko najlepšie Laurika

Poriadok bohoslužieb od 12.12. 2011 do 18.12.2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 12.12. 2011 do 18.12.2011

Takto dopadol Mikuláš v Lipovej...

Dňa 05. decembra 2011 vládla v Lipovej veselá nálada, prišiel nás totiž navštíviť Mikuláš.

 

Fotky z podujatia si pozrite tu

Pozvánka na 10. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Číslo: 79/2-2011/10

Lipová, 07. 12. 2011

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej

Čítať ďalej: Pozvánka na 10. zasadnutie OZ v Lipovej

Poriadok bohoslužieb od 05.12. 2011 do 11.12. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 05.12. 2011 do 11.12. 2011

Stretnutie s Mikulášom 05.12.2011

Čítať ďalej: Stretnutie s Mikulášom 05.12.2011