Zber jedlých olejov a tukov

Obec Lipová začína prostredníctvom zberovej spoločnosti CMT Group s.r.o. so zberom jedlých olejov a tukov z domácností. Použité jedlé oleje a tuky je možné odovzdať len v plastových fľašiach s funkčným uzáverom zamestnancom na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín alebo na kompostovisku v Ondrochove v stredu a v sobotu počas otváracích hodín kompostoviska. Za 4 litre použitého oleja dostanete 1 liter rastlinného oleja.

Čítať ďalej: Zber jedlých olejov a tukov

Poriadok bohoslužieb od 07.08. do 13.08.2023

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 07.08. do 13.08.2023

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja na návšteve našej obce

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík zavítal v piatok 4.8.2023 do obce Lipová. Najskôr navštívil zariadenie sociálnych služieb „Lipka“ Lipová, ktorého zriaďovateľom je práve Nitriansky samosprávny kraj, kde ho prijal riaditeľ zariadenia Ivan Trnka a oboznámil ho s fungovaním zariadenia. Potom ho na obecnom úrade privítala starostka obce Tatiana Ölvecká.

Čítať ďalej: Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja na návšteve našej obce

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky od 2. augusta 2023 od 08:00 hod.

Čítať ďalej: Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pozvánka na kurz keramiky

Čítať ďalej: Pozvánka na kurz keramiky

Zber veľkoobjemového odpadu 05.08.2023

Oznamujeme občanom, že sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu a to v sobotu 05.08.2023 od 07:00 hod do 19:00 hod. Za kultúrnym domom bude otvorená brána, kde môžete nosiť veľkoobjemový odpad. Upozorňujeme občanov, že medzi veľkoobjemový odpad nepatrí drevo a bio odpad. Pri zbere sa riaďte pokynmi pracovníkov obecného úradu, ktorý budú usmerňovať občanov priamo na mieste zberu.

Rozpis majstrovských futbalových zápasov OŠK Lipová 2023/2024

VI. liga Východ HUMMEL ZsFZ 2023/2024 - jesenná časť

Čítať ďalej: Rozpis majstrovských futbalových zápasov OŠK Lipová 2023/2024

Poriadok bohoslužieb od 31.07. do 06.08.2023

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 31.07. do 06.08.2023