Harmonogram zberov separovaného a komunálneho odpadu na rok 2020

Papier

15.1.2020

07.4.2020

20.7.2020

15.10.2020

Sklo

16.03.2020

10.06.2020

15.10.2020

aj do kontajnerov pri KD celý rok

Plasty

07.01.2020                     18.02.2020                    17.03.2020                     22.04.2020

13.05.2020                     10.06.2020                  08.07.2020                     04.08.2020

09.09.2020                     12.10.2020                  09.11.2020                     07.12.2020

Komunálny odpad

9.1.,23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30,4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12.