Všetko najlepšie tohtoročným jubilantom...

 

 

65-ročný

Kajanová Marta

Štefániková Helena

Mikulcová Veronika

Kupecký Peter

Sádovský Anton

Kvasnovský Štefan

Košíková Helena

Oremus Dušan

Kúkelová Judita

Búranová Alžbeta

Čvirik Dušan

Šilhavíková Daniela

Kúkela Jozef

Tamaškovičová Mária

Kele Ján

Bohumelová Darina

Brokešová Viera

Mikát Vladimír

Gašparovičová Terézia

Mikuš Ján

Šebová Marta

Černota Pavol

 

70-ročný

Lauro Miroslav

Szabová Mária

Sovičová Mária

Bullová Magdaléna

Jenigárová Monika

Švec Štefan

Sovič Anton

Puk Ľubomír

Drška Vladimír, Mgr.

Jenigár Ján

Švecová Eva

Opetová Emília

Majerčíková Eva

Hruška Štefan

Fialková Katarína

Kokošková Mária, Mgr.

 

75-ročný

Puková Magdaléna

Švajdová Etela

Mentelová Magda

Letková Rozália

Búran Pavol

Buranská Matilda

Števlík Milan

Mikulcová Mária

Kaplan Weronika

Martišová Gabriela

Rozkopálová Marta

Hlavacska František

Švajda Jozef

 

80-ročný

Teplý Jozef

Pavlovičová Anna

Švajda Emil

Kosorová Rozália

Štefániková Anna

Grežo Benedikt

Čičmanová Anna

 

85-ročný

Ďurina Ladislav

Cucorová Margita

Banásová Júlia

Huslicová Berta

Buranský Karol

Teplá Mária

 

Viac ako 85-ročný

Gašparovič Anton

Puková Helena

Hrušková Hilda

Uhrová Magdaléna

Banás Alexander

Nováková Valéria

Blahá Anna

Kvasnovská Mária

Balážiová Anna

Bolcha Dominik

Galušková Anna

Miškovičová Mária

Dršková Mária

Pápaiová Jozefína

Nagyová Mária

Štefániková Mária

Uhríková Helena

Dršková Helena

Poláková Katarína

Mikulcová Júlia

Behilová Edita

Barusová Helena