Povinná registrácia chovu hospodárskych zvierat

 

 

//Aktualizácia: v dokumentoch "Povinnosť registrácie chovu ošípaných" a AMO_Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti" boli omylom uvedené kontakty na RVPS v Komárne namiesto RVPS v Nových Zámkoch - dokumenty boli nahradené správnymi//

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

AMO_Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Registrácia chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie

Predaj ošípanej na domácu spotrebu