Voľby prezidenta SR 2024 - 2. kolo - žiadosť o prenosnú volebnú schránku

Vážení občania!

Voľby prezidenta SR sa budú konať v sobotu 06. apríl 2024 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Občania, ktorí sa chcú volieb zúčastniť, ale zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu prostredníctvom svojich blízkych alebo známych požiadať okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohli hlasovať doma do prenosnej volebnej schránky. Túto požiadavku môžu nahlásiť aj vopred na Obecný úrad, telefónne číslo: 035/ 650 70 10.

Čítať ďalej: Voľby prezidenta SR 2024 - 2. kolo - žiadosť o prenosnú volebnú schránku

Porucha na vodovode

Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že z dôvodu poruchy je odstávka vody v celej obci. Na ostranení poruchy sa pracuje.

Poriadok bohoslužieb od 01.04. do 07.04.2024

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 01.04. do 07.04.2024

Príjemné Veľkonočné sviatky 2024

Čítať ďalej: Príjemné Veľkonočné sviatky 2024