Na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov...

V sále Kultúrneho domu v Lipovej sa 20. februára 2024 konala výročná schôdza členov MO JDS v Lipovej. Schôdzu otvorila a viedla predsedníčka Ing. Alžbeta Švajdová, ktorá privítala prítomných hostí – predsedníčku OO JDS Nové Zámky  PaedDr. Máriu Malperovú a starostku obce Mgr. Tatianu Ölveckú.

Čítať ďalej: Na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov...