Pozvánka na 17. zasadnutie OZ Lipová 27. júla 2017

Starostka obce Lipová Lipová, 24.07.2017

Číslo : 79/2/2017 – 17

Čítať ďalej: Pozvánka na 17. zasadnutie OZ Lipová 27. júla 2017

Pozvánka na letný školský camp 2017

 

Čítať ďalej: Pozvánka na letný školský camp 2017

Pozvánka na divadelnú premiéru hry Malý princ

 

Čítať ďalej: Pozvánka na divadelnú premiéru hry Malý princ

Pozvánka na 16. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Lipová, 20.06.2017

Číslo : 79/2/2017 – 16

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 16. zasadnutie OZ v Lipovej

Pozvánka na deň detí 2017

Čítať ďalej: Pozvánka na deň detí 2017