Pozvánka na stavanie mája 2017

 

Čítať ďalej: Pozvánka na stavanie mája 2017

Oznámenie o stretnutí občanov s predstaviteľmi ZsVS k pripájaniu domov na kanalizáciu

Obecný úrad v Lipovej pozýva občanov na stretnutie s predstaviteľmi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, na ktorom sa môžete informovať a dotazovať ohľadne kanalizačných domových prípojok.

Čítať ďalej: Oznámenie o stretnutí občanov s predstaviteľmi ZsVS k pripájaniu domov na kanalizáciu

Pozvánka na jarný prázdninový camp

 

Čítať ďalej: Pozvánka na jarný prázdninový camp

Pozvánka na 15. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce  Lipová Lipová, 22.03.2017

Číslo : 79/2/2017 – 15

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 15. zasadnutie OZ Lipová

Pozvánka na Lipovské fašiangy 2017

 

Čítať ďalej: Pozvánka na Lipovské fašiangy 2017