Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO SZZ 2017

Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov Lipová

 

P o z v á n k a

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu Základnej organizácie SZZ v Lipovej, ktorá sa uskutoční v piatok 24.2.2017 o 17.00 h v KD Lipová.

Čítať ďalej: Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO SZZ 2017

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO Jednoty dôchodcov v Lipovej

Základná  organizácia  Jednoty dôchodcov Slovenska Lipová

 

P o z v á n k a

Pozývame Vás na Výročnú  členskú schôdzu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Lipovej, ktorá sa uskutoční v pondelok 20. februára 2017 o 16.00 h v KD Lipová.

Čítať ďalej: Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO Jednoty dôchodcov v Lipovej

Pozvánka na 14. mimoriadne zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce  Lipová Lipová, 03.02.2017

Číslo : 79/2/2017 – 14

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 14. mimoriadne zasadnutie OZ Lipová

Pozvánka na prednášku: Staré odrody ovocných stromov

 

Čítať ďalej: Pozvánka na prednášku: Staré odrody ovocných stromov

Pozvánka na ples darcov krvi 2017 + zoznam darcov v roku 2016

 

Čítať ďalej: Pozvánka na ples darcov krvi 2017 + zoznam darcov v roku 2016