Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO Jednoty dôchodcov v Lipovej 2018

Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Lipová

Lipová, 12.2.2018

P O Z V Á N K A

Dňa 23.2.2018 o 16.oo hod. sa uskutoční výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Lipová v kultúrnom dome Lipová, na ktorú všetkých členov srdečne pozývame.

Program:

  1. Zahájenie
  2. Krátky kultúrny program
  3. Správa o činnosti za rok 2017
  4. Plán práce na rok 2018
  5. Správa o hospodárení za rok 2017
  6. Správa revíznej komisie za rok 2017
  7. Informácie z vyšších orgánov Okresnej a Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku
  8. Diskusia – rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver – výber členských príspevkov na rok 2018

 

Šarlota Kajanová, predsedníčka

ZO JDS Lipová